Concentric layers

Kan levereras i
Martensitic

DS93™ CONCENTRIC LAYERS™
935,00.01.20 Ø 20 mm 6345:- / 1000 mm
935,00.01.25 Ø 25 mm 9910:- / 1000 mm
935,00.01.33 Ø 33 mm 17265:- / 1000 mm
935,00.01.38 Ø 38 mm 22895:- / 1000 mm
935,00.01.51 Ø 51 mm 41235:- / 1000 mm
935,00.01.101 Ø 101 mm

Vid köp under 1000 mm tillkommer 10% på priset


Pris: :-

 

Bluetongue

Kan levereras i
Martensitic och Austenitic

Martensitic måste härdas för att bli rostfri
Lite lättare att etsa än Austenitic

Martensitic
DS93X™ BLUETONGUE™
931,00.03.16 Ø 16 mm 4060:- / 1000 mm
931,00.03.20 Ø 20 mm 6345:- / 1000 mm
931,00.03.25 Ø 25 mm 9515:- / 1000 mm
931,00.03.33 Ø 33 mm 17265:- / 1000 mm
931,00.03.38 Ø 38 mm 22895:- / 1000 mm
931,00.03.45 Ø 45 mm 32100:- / 1000 mm
931,00.03.51 Ø 51 mm 41235:- / 1000 mm
931,00.03.101 Ø 101 mm


Austenitic
DS95X™ BLUETONGUE™
951,00.03.13 Ø 13 mm 2860:- / 1000 mm
951,00.03.16 Ø 16 mm 4435:- / 1000 mm
951,00.03.20 Ø 20 mm 6775:- / 1000 mm
951,00.03.27 Ø 27 mm 12340:- / 1000 mm
951,00.03.34 Ø 34 mm 19570:- / 1000 mm
951,00.03.51 Ø 51 mm 44030:- / 1000 mm (kommer att utgå)
951,00.03.101 Ø 101 mm

Vid köp under 1000 mm tillkommer 10% på priset


Pris: :-

 

Dense-Twist

Kan levereras i
Martensitic och Austenitic

Martensitic måste härdas för att bli rostfri
Lite lättare att etsa än Austenitic


Martensitic
DS93X™ DENSE TWIST™
938,02.01.11 Ø 11 mm 2515:- / 1000 mm
938,02.01.17 Ø 17 mm 6010:- / 1000 mm
938,02.01.20 Ø 20 mm 8310:- / 1000 mm
938,02.01.25 Ø 25 mm 12980:- / 1000 mm
938,02.01.33 Ø 33 mm 22615:- / 1000 mm
938,02.01.38 Ø 38 mm 29990:- / 1000 mm
938,02.01.45 Ø 45 mm 42100:- / 1000 mm

Austenitic
DS95X™ DENSE TWIST™
956,02.01.20 Ø 20 mm 8970:- / 1000 mm
956,02.01.24 Ø 24 mm 12915:- / 1000 mm
956,02.01.27 Ø 27 mm 16340:- / 1000 mm
956,02.01.34 Ø 34 mm 29915:- / 1000 mm
956,02.01.51 Ø 51 mm 58300:- / 1000 mm

Vid köp under 1000 mm tillkommer 10% på priset


Pris: :-

 

Heimskringla

Kan levereras i
Martensitic och Austenitic

Martensitic måste härdas för att bli rostfri
Lite lättare att etsa än Austenitic

Martensitic
DS93X™ HEIMSKRINGLA™
931,08.01.20 Ø 20 8310:- / 1000 mm
931,08.01.25 Ø 25 12980:- / 1000 mm
931,08.01.33 Ø 33 22615:- / 1000 mm
931,08.01.38 Ø 38 29990:- / 1000 mm
931,08.01.45 Ø 45 42060:- / 1000 mm

Austenitic
DS95X™ HEIMSKRINGLA™
951,00.01.13 Ø 13 3790:- / 1000 mm
951,00.01.16 Ø 16 5740:- / 1000 mm
951,00.01.20 Ø 20 8970:- / 1000 mm
951,00.01.27 Ø 27 16340:- / 1000 mm
951,00.01.34 Ø 34 25915:- / 1000 mm
951,00.01.51 Ø 51 58310:- / 1000 mmVid köp under 1000 mm tillkommer 10% på priset


Pris: :-

 

Parallell Layers

Kan levereras i
Martensitic och Austenitic

Martensitic måste härdas för att bli rostfri
Lite lättare att etsa än Austenitic

Martensitic
DS93X™ PARALLELL LAYERS™
938,00.01.11 Ø 11 mm 1920:- / 1000 mm
938,00.01.17 Ø 17 mm 4585:- / 1000 mm
938,00.01.20 Ø 20 mm 6345:- / 1000 mm
938,00.01.25 Ø 25 mm 9910:- / 1000 mm
938,00.01.33 Ø 33 mm 17265:- / 1000 mm
938,00.01.38 Ø 38 mm 22895:- / 1000 mm
938,00.01.45 Ø 45 mm 32100:- / 1000 mm
938,00.01.101 Ø 101 mmAustenitic
DS95X™ PARALLELL LAYERS™
956,00.01.20 Ø 20 mm 6775:- / 1000 mm
956,00.01.24 Ø 24 mm 9750:- / 1000 mm
956,00.01.27 Ø 27 mm 12340:- / 1000 mm
956,00.01.34 Ø 34 mm 19570:- / 1000 mm
956,00.01.38 Ø 38 mm 24445:- / 1000 mm (kommer att utgå)
956,00.01.45 Ø 45 mm 34280:- / 1000 mm (kommer att utgå)
956,00.01.51 Ø 51 mm 44030:- / 1000 mm (kommer att utgå)
956,00.01.101 Ø 101 mm

Vid köp under 1000 mm tillkommer 10% på priset


Pris: :-

 

Ring i Fenja

Bild på ring tillverkad av Fenja


Pris: :-

 

Ficklampa i Fenja

Bild på ficklampa tillverkad i Fenja av Emetools


Pris: :-

 

Fenja "Nytt mönster, New pattern"

Kan levereras i
Martensitic och Austenitic

Martensitic måste härdas för att bli rostfri
Lite lättare att etsa än Austenitic

Martensitic
DS93X Fenja

951,39.03.20 Ø 20 mm 5420:-/ 500 mm
951,39.03.25 Ø 25 mm 8220:-/ 500 mm
951,39.03.27 Ø 27 mm 9340:-/ 500 mm


Austenitic
DS95X Fenja

Ø 16 mm 4150:-/ 500 mm
Ø 20 mm 5420:-/ 500 mm
Ø 25 mm 8700:-/ 500 mm
Ø 27 mm 9320:-/ 500 mm har i lager för att kapa
30x22 mm tillplattad 27 mm stång för bolster 21:-/ mm

Leveranstid: 2-3 veckor

Vid köp under 500 mm tillkommer 10% på priset
Under 100 mm tillkommer en kapkostnad på 40:-
Kapar inte under 10 mm


Pris: :-

 

Klocka i stål från Damasteel

Tillverkad av: Aegaon Watches Estonia
Slutfinish: Laur Köiv
Inte bara knivblad som görs i Damasteel


Pris: :-