Damaskstål "martensitiskt" för knivblad.
Rostfritt pulverstål av, RWL34 samt PMC27.
Härdas till 58-62 HRC.
Etsas för att få fram mönster.

Se mer i länken eller under broschyrer.


Cut-Off

Viktigt!
Cut-Off bitar kan ha mönster variationer från sida till sida
Ingen mönster garanti
Mönster kan även var unikt

Important!
Cut-Off pieces can have change in pattern from side to side
No guarantee for pattern change
Pattern can also be unique


Pris: :-

 

Cut-Off Hakkapella 28x3,3,x165 mm, nr. 10

Du ser den du får

Storlek: 28x3,3x165

Pris: 480:-

 

Cut-Off Grosserosen Spec. 44x4,15x114 mm, nr. 11

Du ser den du får

Storlek: 44x4,15x114

Pris: 660:-

 

Cut-Off Rose spec. 52x4,4x119 mm, nr. 12

Du ser den du får

Storlek: 52x4,4x119

Pris: 860:-

 

Cut-Off Ladder Spec.32x5,0x254 nr. 14

Du ser den du får

Storlek: 32x5,0x254

Pris: 1300:-

 

Cut-Off Hakkapella 46x4,0x135 mm, nr. 15

Du ser den du får

Storlek: 45x4,0x135

Pris: 780:-

 

Cut-Off Draupner Spec. 46x3,25x100 mm, nr. 16

Du ser den du får

Storlek: 46x3,25x100

Pris: 460:-

 

Cut-Off Draupner Spec. 44x4,1x94 mm nr. 17

Du ser den du får

Storlek: 44x41x94

Pris: 540:-

 

Cut-Off Rose spec 52x5,0x130 mm, nr. 18

Du ser den du får

Storlek: 52x5,0x130

Pris: 1020:-

 

Cut-Off Dense Twist spec. 41x15x140 mm, nr. 19

Du ser den du får

Storlek: 41x15x140

Pris: 2820:-

 

Cut-Off Rose spec 81x2,7x165-196 mm, nr. 2

Du ser den du får

Storlek: 81x2,7x165x196

Pris: 1600:-

 

Cut-Off Thor special 47x5,5x149 mm nr. 20

Du ser den du får

Storlek: 47x5,5x149

Pris: 1220:-

 

Cut-Off Rose spec 52x5,0x133 mm, nr. 20

Du ser den du får

Storlek: 52x5,0x133

Pris: 1160:-

 

Cut-Off Grosserosen Spec. 44x4,17x118 mm, nr. 22

Du ser den du får

Storlek: 44x4,17x118

Pris: 680:-

 

Cut-Off Odins Eye special 50x3,2x575 mm nr. 24

Du ser den du får

Storlek: 50x3,2x575

Pris: 2980:-

 

Cut-Off Hakkapella 98x2,7x128 mm, nr. 28

Du ser den du får

Storlek: 98x2,7x128

Pris: 1020:-

 

Cut-Off Rose 45x4,1x406 mm, nr. 29

Du ser den du får

Storlek: 45x4,1x406 mm

Pris: 2420:-

 

Cut-Off Thor special 65x3,2x240 mm nr. 3

Du ser den du får

Storlek: 65x3,2x240

Pris: 1540:-

 

Cut-Off Ladder Spec.32x3,2x264 mm, nr. 31

Du ser den du får

Storlek: 32x3,2x264

Pris: 860:-

 

Cut-Off Baldur Special 84x3,25x149 mm, nr. 33

Du ser den du får
Längden är hela biten med böjen

Storlek: 84x3,25x149

Pris: 1120:-

 

Cut-Off Rose spec 29x2,5x1014 mm, nr. 36

Du ser den du får

Storlek: 29x2,5x1014

Pris: 2520:-

 

Cut-Off Hakkapella spec. 32x2,8x1015 mm, nr. 37

Du ser den du får

Storlek: 32x2,8x1015

Pris: 2880:-

 

Cut-Off Odins Eye special 92x2,5x140 mm nr. 4

Du ser den du får

Storlek: 92x2,5x140

Pris: 1060:-

 

Cut-Off Twist spec 27x8,0x1012 mm, nr. 40

Du ser den du får
Kan kapas i kortare bitar
Can be cut to shorter pieces

Storlek: 27x8,0x1012

Pris: 6980:-

 

Cut-Off Odins Eye special 52x3,2x800 mm nr. 41

Du ser den du får

Storlek: 52x3,2x800

Pris: 4120:-

 

Cut-Off Twist spec 38x4,0x1003 mm, nr. 59

Du ser den du får

Storlek: 38x4,0x1003

Pris: 4760:-

 

Cut-Off Odins Eye special 33x2,6x8x1012 mm, nr. 61

Du ser den du får

Storlek: 33x2,6x1012

Pris: 2780:-

 

Cut-Off Dense Twist spec 28x8x250 mm, nr. 62

Du ser den du får

Storlek: 28x8x250

Pris: 1760:-

 

Cut-Off Rose spec 40x3,25x135 mm, nr. 70

Du ser den du får

Storlek: 40x3,25x135

Pris: 540:-

 

Cut-Off Hakkapella spec. 39x5,0x215 mm, nr. 73

Du ser den du får

Storlek: 39x5,0x215

Pris: 1340:-

 

Cut-Off special 41x4,0x555 mm, nr. 75

Du ser den du får

Storlek: 41x4,0x555

Pris: 2880:-

 

cut-off Spec. Draupner 55x4,5x120 mm nr. 8

Du ser den du får

Storlek: 55x4,5x120

Pris: 960:-

 

Cut-Off Grosserosen Spec. 52x4,0x120 mm, nr. 9

Du ser den du får

Storlek: 52x4,0x120

Pris: 800:-

 

Munin 40x3x1000 mm, spec

Mönster är inte riktigt Munin
De flesta av bitarna är över 1100 mm långa

Change in pattern not right Munin pattern
Most of pices is over 1100 mm long


Extrapris: 5400:-, Ord. pris: 6800:-