Mässor & Utställningar

Besöka föreningar, hoppas det kan komma igång våren 2022.


MAJ
Utemässan i Lappland 2022, fredag-söndag 27-30 Maj
Se mer på: https://utemassan.se/sv/

JULI
Kniv"veckan" i Ludvika 2022 V.28, 4 dagar kniv, (vet inte om blir av),
Med tanke på COVID-19 är det svårt att se vilka mässor som blir av i sommar