Mässor & Utställningar

Besöka föreningar våren 2022.


MAJ
Utemässan i Lappland 2022, fredag-söndag 27-30 Maj
Se mer på: https://utemassan.se/sv/

JULI
Kniv"veckan" i Ludvika 2022 V.28, 13-16 Juli 4 dagar kniv onsdag till lördag